Polityka jakości

Polityka jakości

1.  Jakość oznacza spełnienie bieżących potrzeb i przyszłych oczekiwań klienta, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia interesów własnej firmy. Oznacza to, że jakość stanowi zawsze kompromis pomiędzy możliwościami technicznymi i kosztami wytwarzania. Właściwie rozumiana i produkowana jakość jest przez to zawsze opłacalna.

2. Zabezpieczenie właściwej jakości jest wykonywane prewencyjnie tzn. samokontrola przebiega już w początkowych fazach wykonywania produkcji.

3. Jakość jest wypracowana przez wszystkich członków załogi. Dlatego też, właściwe kierowanie zespołem traktujemy jako warunek konieczny dla utrzymania stabilnej jakości w każdym zakresie działania przedsiębiorstwa.

4. Żądania jakościowe wynikają z potrzeb zgłaszanych przez klientów, oraz norm i praw. Są one opisane szczegółowo w procedurach, wskazówkach, instrukcjach i są w każdej chwili dostępne.

5.  Wdrożenie i utrzymanie systemu jakości wg ISO 9001 daje podstawy organizacyjne i jest środkiem pomocniczym do osiągnięcia zamierzonego przez WAMECH celu: osiągnięcia jakości, oczekiwanej przez klienta, przy współudziale i z pomocą wszystkich współpracowników.

6   Życzeniem załogi jest produkowanie takich wyrobów, jakie sami chcieliby kupić.